2 Sep 2013

Arca Estetik dan Arca Berfungsi

Kategori Arca

Arca bersifat realis atau abstrak. Arca realis menampilkan objek yang sebenar yang difahami kewujudannya seperti patung manusia. Arca abstrak bersifat konseptual dan memerlukan daya pemikiran yang tinggi untuk mengintepritasikan bentuk dan maksud arca itu. Arca terbahagi kepada dua jenis iaitu arca estetik dan arca berfungsi

Contoh arca realis, 'Statue of Habacuc' (1423-35) oleh pengarca Donatello

Contoh arca hyper realistic oleh pengarca Ron Mueck 

Contoh arca abstrak 'Perhubungan', oleh Syed Ahmad Jamal, 1964, bahan : kayu

Arca Estetik

1  Merupakan arca yang dijadikan bahan peragaan atau tatapan sahaja. Ia dipamerkan diruangan galeri atau ruang dalam bangunan sebagai penghias.

2. Arca sebegini mempunyai nilai intelektual yang memerlukan daya pemikiran yang kritis untuk memahami maksud taua mengintepritasikannya.

Contoh Arca Estetik

 Bayu Utomo , 'Bujang Berani', 1991, bahan : besi

Anthony Lau, 'Ayam Jantan', 1963, bahan : besi