10 Ogo 2008

Kerja Kursus SPM 2008


Batik

Bahan dan alat membatik




Lakkaran Idea motif batik


Papan Iklan

Sebahagian hasil kerja pelajar