20 Jun 2012

Perkembangan Seni Visual Di Malaysia

Balai Seni Lukis Negara yang banyak berjasa dalam memartabatkan seni visual negara

BSLN kini dikenali sebagai Balai Seni Visual Negara

Pengenalan

Perkembangan seni halus di Malaysia berlaku secara berperingkat-peringkat berkaitan dengan lukisan, catan, cetakan dan arca. Melalui bidang seni halus ini, pelukis dapat meluahkan rasa hati untuk disampaikan kepada audiens. Secara umumnya, perkembangan ini dapat dibahagikan kepada dua zaman iaitu:

a. Zaman sebelum Perang Dunia Kedua

b. Zaman selepas Perang Dunia Kedua