24 Jan 2011

Lukisan Teknik Titik (Pointillism)Lukisan Teknik Titik

Salah satu daripada teknik lukisan adalah teknik titik atau lebih dikenali sebagai 'pointillism'. Bagi menghasilkan lukisan teknik titik ini, alat yang diperlukan adalah sejenis pen yang dipanggil pen teknikal atau pen yang menggunakan dakwat basah. Penggunaan pen mata bola akan memberi hasil yang tidak memuaskan.

Kesabaran diperlukan dalam menghasilkan lukisan jenis ini kerana jika tidak sabar titik yang terhasil agak kurang baik dan terbentuk seperti garisan yang berekor. Bagi menghasilan lukisan jenis ini, anda perlu menghasilkan struktur rangka objek terlebih dahulu dan mengenalpasti garisan-garisan pemisah antara ton cerah, sederhana dan gelap

Mulakan dengan ton yang cerah dan tambahkan titik-titik sedikit demi sedikit bagi mendapatkan ton yang gelap
Contoh:
perbezaan dari ton gelap ke cerah

11 Jan 2011

Penghasilan Tembikar Cara Lempar Alin

Membentuk Tembikar Teknik Lempar Alin/ putaran

1. Teknik ini hendaklah menggunakan mesin pemutar atau roda pemutar
2. Tembikar dibentuk semasa melakukan putaran
3. Bentuk tembikar terhad kepada bentuk bulat dan selinder sahaja