13 Jun 2013

Ruang

Pengenalan Ruang
Pelbagai ruang pada alam sekeliling

1. Ruang adalah kawasan kosong di sekeliling sesuatu objek, jarak di antara dua objek dan di dalam sesuatu objek.
kawasan kosong di sekeliling objek

jarak antara dua objek

kawasan di dalam sesuatu objek

2. Ruang wujud di alam nyata dan dalam sesebuah karya seni.

3. Objek yang sama saiz akan kelihatan lebih besar jika berada di hadapan dan akan kelihatan semakin kecil apabila berada di belakang/jauh.

mug merah lebih besar berbanding mug putih yang berada di belakang

bahagian bawah mug ini pula kelihatan lebih kecil berbanding bahagian atas kerana jaraknya yang lebih jauh

pokok-pokok ini kelihatan mengecil ke atas kerana berada lebih jauh berbanding bahagian pangkal pokok

4. Warna objek yang di hadapan akan kelihatan lebih jelas, manakala warna objek di belakang pula akan kelihatan semakin kabur.

warna objek juga menjadi semakin kabur jika  semakin jauh ke belakang

5. Semua unsur seni iaitu garisan, jalinan, rupa, bentuk dan warna memainkan peranan dalam mewujudkan ilusi ruang dalam sesebuah karya seni visual.

jalinan pada sesuatu objek juga semakin mengecil dan pudar apabila jarak semakin ke belakang

Jenis-jenis ruang

1. Ruang terbahagi kepada dua jenis

ruang fizikal

ruang ilusi

a. Ruang fizikal atau ruang nyata

      i. Ruang terbuka – ruang bagi kawasan lapang seperti padang, taman bunga, pantai dan lain-lain.

taman bunga

tepi pantai

      ii. Ruang tertutup – ruang bagi kawasan yang sempit seperti di dalam bilik atau di dalam sesebuah bangunan.
di dalam sebuah bangunan

di dalam bilik

b. Ruang ilusi atau maya – wujud dalam karya seni seperti lukisan, catan, cetakan, seni fotografi dan sebagainya

      i. Ruang dalam – ruang yang memperlihatkan kesan perspektif hasil daripada penggunaan elemen asas seni reka seperti dalam catan landskap.
      ii. Ruang cetek – ruang dalam kawasan terbatas seperti dalam sesebuah bilik.


      iii. Ruang rata – karya seni visual yang memperlihatkan olahan pada satah atau permukaan yang sama
14 ulasan: